Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)

Διάρκεια (σε ώρες): 
80
Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)» αναπτύσσει δεξιότητες τελικού χρήστη σε περιβάλλον SAP & Navision.  Παρέχεται η δυνατότητα ατομικής πρόσβασης (hands-on εμπειρία) του εκπαιδευόμενου σε περιβάλλον SAP και περιβάλλον Navision, που προσομοιώνουν πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων end-user  και για τα δύο συστήματα. Η δομή του προγράμματος είναι τέτοια που ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επιλέξει σε ποιο από τα υποσυστήματα (και των δύο συστημάτων) θέλει να εκπαιδευτεί, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 1η εισαγωγική ενότητα «ERP συστήματα στη σύγχρονη επιχείρηση & Εισαγωγική παρουσίαση SAP ERP και Navision».Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
 • ERP συστήματα στη σύγχρονη επιχείρηση & Εισαγωγική παρουσίαση SAP ERP και Navision
 • Υποσύστημα SD [Sales & Distribution]
 • Υποσύστημα MM [Material Management]
 • Υποσύστημα PP [Production Planning]
 • Υποσύστημα FI [Financials]
 • Υποσύστημα CO [Controlling]
 • Υποσύστημα HCM [Human Capital Management]
 • Υποσύστημα WM [Warehouse Management]
 • Υποσύστημα PS [Project Management]


Σε ποιους απευθύνεται - Προυποθέσεις Συμμετοχής

Η «αξία» του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πλοηγούνται σε πραγματικό περιβάλλον δύο ξεχωριστών ERP συστημάτων, SAP και Navision, που προσομοιώνουν πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον ενώ μπορούν να επιλέξουν σε ποιο από τα υποσυστήματα των δύο συστημάτων θέλουν να εκπαιδευτούν.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις βασικές έννοιες που συσχετίζονται με τα ERPs και θα μπορούν να αναφερθούν με ευχέρεια στα βασικά χαρακτηριστικά, στη λειτουργικότητα και τις μεθόδους υλοποίησης των συστημάτων SAP & Navision
 • πλοηγούνται σε πραγματικό περιβάλλον SAP & Navision και να εκτελούν βασικές κινήσεις
 • γνωρίζουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διαχειρίζεται κάθε σύστημα (SAP & Navision) για τα ακόλουθα υποσυστήματα:
  • Υποσύστημα SD [Sales & Distribution]
  • Υποσύστημα MM [Material Management
  • Υποσύστημα PP [Production Planning]
  • Υποσύστημα FI [Financials]
  • Υποσύστημα CO [Controlling]
  • Υποσύστημα HCM [Human Capital Management]
  • Υποσύστημα WM [Warehouse Management]
  • Υποσύστημα PS [Project Management]
 • παράγουν βασικές αναφορές πληροφόρησης για κάθε σύστημα

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών και χρήσης Διαδικτύου
 • Βασικές γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2)

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται ολοκλήρωση των εργασιών > 50%για κάθε εκπαιδευτική ενότητα.


Αξιολόγηση: Εργασίες – Υλοποίηση σε δοσμένα σενάρια (hands on)


Κόστος Παρακολούθησης: 1.500 €

 Επιστημονική Ομάδα - Εισηγητές

Γεώργιος Ιωάννου

Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Αγγελική Πουλυμενάκου

Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος

Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Μανώλης Κρητικός

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Αγγελική Κωστάκη

Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Θεοχάρης Μετζιδάκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑΥλοποίηση / Χρονικός προγραμματισμός επόμενου / τρέχοντος κύκλουΣχόλια

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης
Τμήμα Οργανωτικής Υποστήριξης Δια Ζώσης προγραμμάτων
Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: dz@aueb.gr

Ντίνα Καβαλάρη
Τμήμα Οργανωτικής Υποστήριξης Διά Ζώσης προγραμμάτων
Τηλ.: 210.82.03.916
e-mail: dz@aueb.gr

Χατζημήτσος Δημήτρης
Τμήμα Οργανωτικής Υποστήριξης Διά Ζώσης προγραμμάτων
Τηλ.: 210.82.03.913 ή 912
e-mail: dz@aueb.gr