Public Speaking Awareness & The Art Of Drafting Business Documents

Διάρκεια (σε ώρες): 
24
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Βελτίωση Δεξιοτήτων Προφορικού & Γραπτού Λόγου σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον στην Αγγλική Γλώσσα από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

PUBLIC SPEAKING AWARENESS & THE ART OF DRAFTING BUSINESS DOCUMENTS - 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ & ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 


Το δυναμικό αυτό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε  να βελτιώσει την ευχέρεια χρήσης της αγγλικής γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό λόγο και να εξελίξει τις προσωπικές επιδόσεις μέσα από την επικοινωνιακή εξάσκηση ώστε να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και η άνεση των εκπαιδευόμενων.

Κάθε διδακτική ενότητα είναι δομημένη πάνω σε θεωρία και ασκήσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της χρήσης του λόγου, της δομής και της οργάνωσης των εγγράφων, κειμένων και παρουσιάσεων που καλούνται να τοποθετηθούν και να διαπραγματευτούν τα στελέχη των επιχειρήσεων. Η ποικιλία των κειμένων με πρακτικές εφαρμογές διαφορετικής θεματολογίας εκθέτει τους σπουδαστές σε διαφορετικού τύπου αναγνώσματα υποβοηθώντας με αυτό τον τρόπο τη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε περιβάλλοντα που ανταποκρίνονται σε καθημερινή βάση τα στελέχη μιας επιχείρησης.

Tο σεμινάριο ενδυναμώνει τις ρητορικές δεξιότητες λόγου και οργάνωσης παρουσιάσεων. Ακολουθεί  τις διεθνείς πρακτικές σύνταξης εγγράφων για την αποτελεσματική παραγωγή τους, ατομικών και συνεργατικών έργων σε επαγγελματικά πλαίσια. Καθοδηγείται από τις ανάγκες και τις πρακτικές των στελεχών των επιχειρήσεων. Δίνει έμφαση στη ορθή χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραμματικής και σύνταξης, όπως απαιτείται σε αυτές τις παρουσιάσεις). Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται ώστε  να διαμορφώσουν τα γραπτό και τον προφορικό λόγο δεοντολογικά, για πολλαπλά ακροατήρια, σε ποικίλες επαγγελματικές καταστάσεις.

Στόχος του σεμιναριακού κύκλου είναι οι εκπαιδευόμενοι να γίνουν καλύτεροι και αποδοτικότεροι στη δουλειά τους προσφέροντάς τους το άμεσο προσδοκώμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.


Διδασκόμενη Ύλη (Θεματολογία)

WEEK

 

1

Public Speaking & Writing:

Defining & Understanding the Intentions of Speakers & Writers in a Business Environment 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

The Fine Αrt of Business Messages /Levels of Business Language/The Language of Meetings

Analyzing Purpose, Audience, Tone & Style Matters

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ, ΣΚΟΠΟΥ, ΓΛΩΣΣΑΣ & ΥΦΟΥΣ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

3

Generating & Developing Ideas

Modes of Development

How do you keep a draft / speech (presentation) on track

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

4

The Persuasive Business Style Documents                                    

Constructing Solid Arguments & Supporting Ideas

Evaluating Evidence

ΑΤΥΠΟΣ & ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΕΝΔΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

5

Electronic Mail Communication:

Enquiries, Requests, Complaints, Sales

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ,ΠΑΡΑΠΟΝΑ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

6

In Company Communication:

Interoffice Memoranda

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

7

Business Proposals

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

8

Business Reports

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

 

 

Exam- Presentation

ΓΡΑΠΤΗ  ΕΞΕΤΑΣΗΓλώσσα διδασκαλίας
Αγγλική Γλώσσα

Εκπαιδευτικό υλικό 

Karagkouni, K. (2018) The Art of Drafting Business Documents. Athens: AUEB Publications
Selected Readings, in-class discussion & written tasks  from various academic sources (available on e-class) 


Σε ποιους απευθύνεται - Προυποθέσεις Συμμετοχής
Απευθύνεται σε αποφοίτους οικονομικών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης κ.τλ.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 έως C2  (βλέπε ΑΣΕΠ)

Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων 
10 έως 20


Επιστημονική Ομάδα - Εισηγητές
Δρ Κλεονίκη-Κέλλυ Καραγκούνη| Επιστημονική Υπεύθυνος
Μέλος ΕΕΠ, Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη & Συντονίστρια Αγγλικής Γλώσσας στο ΟΠΑ

Η Κλεονίκη-Κέλλυ Καραγκούνη είναι Μέλος Ε.Ε.Π. της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. Γεννήθηκε, και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αριστούχος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Master of Arts στην Αισθητική και το Δράμα (Queen Mary College)  και Master of Philosophy στην Αμερικανικό Θέατρο (Royal Holloway), καθώς επίσης και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος  στην Κοινωνική Ψυχολογία & Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης παραμονής της στο Λονδίνο, μελέτησε επισταμένως τον  ευρωπαϊκό πολιτισμό του 20ού αιώνα, ψυχαναλυτικές θεωρίες και εφαρμογές στη λογοτεχνική κριτική, κοινωνική ψυχολογία, αισθητική και ερμηνεία του χώρου με σκηνική αναπαράσταση, επικοινωνία και ανάλυση κειμένων με έμφαση στο θέατρο. Δίδαξε στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College), στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Hertfordshire (κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το IST Studies). Από το 2000 διδάσκει Επιχειρησιακή Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι τομείς εξειδίκευσης και ενασχόλησης της στην  Αγγλική Γλώσσα είναι:  θεωρία και τεχνικές συγγραφής δοκιμίων & σύνταξης εγγράφων, τεχνικές επικοινωνίας και παρουσίασης στο γραπτό και προφορικό λόγο καθώς και διδακτική μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας στο χώρο της Οικονομικής Επιστήμης και των Επιχειρήσεων. Είναι συγγραφέας βιβλίων, ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων.


Υλοποίηση / Χρονικός προγραμματισμός επόμενου / τρέχοντος κύκλου
Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 8 διδακτικών εβδομάδων (+ 1 ημέρα που θα επιλεγεί για τη διεξαγωγή εξετάσεων-αξιολόγησης των εκπαιδευομένων).
Δια ζώσης ώρες διδασκαλίας: 24
Συνολικές απαιτούμενες ώρες μελέτης: 25-30 

Κόστος συμμετοχής
650 Ευρώ 


Οδηγίες εγγραφής - Περισσότερες πληροφορίες

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Πέτρος Καλκάνης, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. /Ο.Π.Α, Προγράμματα Δια Ζώσης 
Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Καβαλάρη ΝτίναΤμήμα Υλοποίησης Διά Ζώσης Προγραμμάτων
Τηλ.: 210.82.03.916, 210.82.03.913
e-mail: dz@aueb.gr