Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς

Ημ/νια έναρξης επόμενου κύκλου: 
30/09/2019
Διάρκεια (σε ώρες): 
350
Το πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων Νομικών στη φορολογική νομοθεσία.

Τα Στελέχη Νομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οι Δικηγόροι που ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις,οφείλουν να έχουν άριστη κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η ενημέρωση τους, θα πρέπει να γίνεται κατά συστηματικό τρόπο και να είναι συνεχής, δεδομένου ότι κάθε χρόνο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων Νομικών στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν τις καλύτερες και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε όλα τα φορολογικά ζητήματα.


Tο πρόγραμμα δεν δέχεται αιτήσεις - Tα μαθήματα ξεκινούν 30/9/19


Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, 
Υπεύθυνος υλοποίησης Διά Ζώσης Προγραμμάτων

Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Κωνσταντίνα ΚαβαλάρηΓραμματεία Υποστήριξης Διά Ζώσης προγραμμάτων
 
Τηλ.: 210.82.03.916
e-mail:  dz@aueb.gr