Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους

Διάρκεια (σε ώρες): 
350
Το πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με στόχο την εξειδίκευση οικονομολόγων-λογιστών στη φορολογική νομοθεσία.

Τα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οι Ελεύθεροι επαγγελματίες που ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις, οφείλουν να έχουν άριστη κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η ενημέρωση τους, θα πρέπει να γίνεται κατά συστηματικό τρόπο και να είναι συνεχής, δεδομένου ότι κάθε χρόνο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Στόχος του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση Οικονομολόγων / Λογιστών στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν τις καλύτερες και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε όλα τα φορολογικά ζητήματα. 


2ος κύκλος αιτήσεων 20 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2020

Προσφέρεται Δια ζώσης και Live Streaming


To πρόγραμμα δέχεται Αιτήσεις


Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος υλοποίησης Διά Ζώσης Προγραμμάτων

Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Κωνσταντίνα Καβαλάρη, Γραμματεία Υποστήριξης Διά Ζώσης προγραμμάτων
 
Τηλ.: 210.82.03.916
e-mail:  kavalari@rc.aueb.gr