Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους

Διάρκεια (σε ώρες): 
350
Το πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με στόχο την εξειδίκευση οικονομολόγων-λογιστών στη φορολογική νομοθεσία.

Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους


Προσφέρεται Δια ζώσης και Live Streaming

Λήξη αιτήσεων: 23 Σεπτεμβρίου 2021

Συνοπτικά:

Ø  Υλοποιείται από το 1998

Ø  Έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2.000 Δικηγόρους και Οικονομολόγους

Ø  Διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος

Ø  Προσφέρεται Διά Ζώσης (εφόσον επιτραπεί) ή με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Live Streaming)

Ø  Περιλαμβάνει 350 ώρες εκπαίδευσης και εξετάσεων

Ø Χορηγεί στους επιτυχόντες «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» καθώς και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού».

 


Η Live Streaming Εκπαίδευση

Πλεονεκτήματα της μεθόδου Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Live Streaming)

Ø  Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Ø  Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου

Ø  Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα

Ø  Εξέταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το χώρο του εκπαιδευόμενου

Ø  Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο

Ø  Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)

 


 

Διαδικασία επιλογής εκπαιδευόμενων

1.      Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο εδώ

2.     Συνέντευξη με την Ομάδα Υλοποίησης του Προγράμματος

3.     Κατάρτιση από την Ομάδα του Προγράμματος της τελικής λίστας επιτυχόντων υποψηφίων και ενημέρωση αυτών

4.     Αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο

5.      Κατάθεση προκαταβολής κατοχύρωσης της θέσης

 

  

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ

Ρωτήστε μας για το Πρόγραμμα εδώ. 

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, 
Υπεύθυνος υλοποίησης Διά Ζώσης Προγραμμάτων

e-mail: petrosk@aueb.gr

Κωνσταντίνα Καβαλάρη, Γραμματεία Υποστήριξης Διά Ζώσης Προγραμμάτων 
e-mail: 
dz@aueb.gr