Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους

Ημ/νια έναρξης επόμενου κύκλου: 
01/10/2018
Το πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με στόχο την εξειδίκευση οικονομολόγων-λογιστών στη φορολογική νομοθεσία.

Τα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οι Ελεύθεροι επαγγελματίες που ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις, οφείλουν να έχουν άριστη κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η ενημέρωση τους, θα πρέπει να γίνεται κατά συστηματικό τρόπο και να είναι συνεχής, δεδομένου ότι κάθε χρόνο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Στόχος του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση Οικονομολόγων / Λογιστών στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν τις καλύτερες και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε όλα τα φορολογικά ζητήματα.Σχόλια
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. /Ο.Π.Α, Προγράμματα Δια Ζώσης
Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Χατζημήτσος Δημήτριος, Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Ζώσης
Τηλ.: 210.82.03.912, 210.82.03.913
e-mail: 
dimchat@aueb.gr