Σεμινάριο Επιμόρφωσης για ανανέωση ισχύος πιστοποιητικών αμοιβαίων – Πιστοποιητικό (ε)

Το σεμινάριο επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ο.Π.Α με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς, για την ανανέωση της ισχύος πιστοποιητικων αμοιβαίων (ε).

Σύμφωνα με τη Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄2452/13.11.2015) και με την έγκριση των εν λόγω εποπτικών αρχών (ΦΕΚ Β΄1926/29.06.2016), το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα προσφέρει τρία (3) Σεμινάρια Επιμόρφωσης με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς, για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικού (ε), σε υπαλλήλους της Alpha Bank.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο της Alpha Bank στο Αγ. Στέφανο Αττικής το χρονικό διάστημα 4-5/5/2017, 8-9/5/2017, 15-16/5/2017. Οι όροι του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης περιγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο «Σεμινάριο Επιμόρφωσης (ε)_ΟΠΑ».Σχόλια

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. / Ο.Π.Α, ΠρογράμματαΔια Ζώσης

Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Χατζημήτσος Δημήτριος, Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Ζώσης
Τηλ.: 210.82.03.912, 210.82.03.913
e-mail: 
dimchat@aueb.gr