Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για Φαρμακοποιούς

Ημ/νια έναρξης επόμενου κύκλου: 
01/11/2021
Διάρκεια (σε ώρες): 
300
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Φαρμακοποιούς (χορηγία Apivita)


Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Φαρμακοποιούς με τη χορηγία της Apivita

Οι φαρμακοποιοί ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους ξεκινούν την καριέρα τους θεωρώντας ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε επαγγελματική πρόκληση. Στο νέο τους ξεκίνημα όμως, συχνά διαπιστώνουν ότι θα πρέπει παράλληλα με τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα των σπουδών τους, να αναπτύξουν και μια σειρά άλλες δεξιότητες για τις οποίες είναι ελλιπώς προετοιμασμένοι. Για παράδειγμα θα πρέπει να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ολοένα και πιο απαιτητικών πελατών, να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με αντιπροσώπους επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται, να κατανοούν τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του φαρμακείου τους, να διαμορφώνουν την προσωπική τους στρατηγική για το φαρμακείο τους. Για πολλά από αυτά αισθάνονται ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι και αναγκάζονται να μάθουν πάνω στη δουλειά, συχνά αυτοσχεδιάζοντας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το προτεινόμενο πρόγραμμα, το οποίο διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Apivita. Tο πρόγραμμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει φαρμακοποιούς στη θεωρία και πρακτική ενός ευρύτατου φάσματος επιμέρους θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων όπως: ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης, μάρκετινγκ του φαρμακείου, ηγεσία στο φαρμακείο, χρηματοοικονομικά και λογιστική, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεσματική διοίκηση πωλήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο και διαδίκτυο, διαπραγματεύσεις και επίλυση συγκρούσεων κ.α.

  Εντυπώσεις Αποφοίτων

 "Στη συνεργασία Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Apivita απονεμήθηκε Ασημένιο Βραβείο στα πλαίσια των ‘Responsible Business Awards 2019: Μεταμορφώνοντας τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, για το κοινό καλό’"

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. / Ο.Π.Α, Προγράμματα Διά Ζώσης 
Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Χατζημήτσος Δημήτριος, Γραμματεία Προγραμμάτων Διά Ζώσης 
Τηλ.: 210.82.03.912, 210.82.03.913
e-mail:  dimchat@aueb.gr


Καβαλάρη Ντίνα, Γραμματεία Προγραμμάτων Διά Ζώσης 
Τηλ.: 210.82.03.916
e-mail: kavalari@rc.aueb.gr