Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Business Analytics with Big Data (Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης)

Προσωπικά Στοιχεία


Προπτυχιακές Σπουδές


Μεταπτυχιακές Σπουδές


Λοιπές Σπουδές
Εργασιακή Εμπειρία

Θέση Εργασίας (Τρέχουσα)


Θέση Εργασίας

Στοιχεία Τιμολόγησης