Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πολυ-καναλικό μάρκετινγκ & εμπειρία πελάτη (Omni-channel & Customer experience)

Προσωπικά Στοιχεία


όπως στην αστυνομική ταυτότητα

Προπτυχιακές Σπουδές


Μεταπτυχιακές Σπουδές


Λοιπές Σπουδές
Εργασιακή Εμπειρία

Θέση Εργασίας (Τρέχουσα)


Θέση Εργασίας

Στοιχεία Τιμολόγησης