Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Εργαλεία και Τεχνικές για Λύσεις στα Ποσοτικά Προβλήματα των Σύγχρονων Επιχειρήσεων

Προσωπικά Στοιχεία


όπως στην αστυνομική ταυτότητα

Προπτυχιακές Σπουδές


Μεταπτυχιακές Σπουδές


Λοιπές Σπουδές
Εργασιακή Εμπειρία

Θέση Εργασίας (Τρέχουσα)


Θέση Εργασίας

Στοιχεία Τιμολόγησης