Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς

Προσωπικά Στοιχεία


όπως στην αστυνομική ταυτότητα

Προπτυχιακές Σπουδές


Μεταπτυχιακές Σπουδές


Λοιπές Σπουδές
Εργασιακή Εμπειρία

Θέση Εργασίας (Τρέχουσα)


Θέση Εργασίας


Στοιχεία Τιμολόγησης