Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους

Προσωπικά Στοιχεία


Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με κεφαλαία ελληνικά γράμματα όπως εμφανίζονται στην ταυτότητά σας. Γράψτε το μικρό όνομα του πατέρα σας στη γενική. Πχ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ», «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», κοκ
του

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΠροπτυχιακές Σπουδές


Μεταπτυχιακές Σπουδές


Άλλες Σπουδές

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε ενδεικτικά να αναφέρετε Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου, άλλες Προπτυχιακές ή Μεταπτυχιακές σπουδές, κοκ


Εργασιακή Εμπειρία

Τρέχουσα Θέση Εργασίας


Προηγούμενη Θέση Εργασίας

Επιτρεπτοί μορφότυποι: jpg, png, gif, doc, docx, pdf
Αποδέχομαι την πολιτική επικοινωνίας και τους όρους συμμετοχής
ΑΠΟΣΤΟΛΗ