Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Business Analytics with Big Data