Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Business Analytics with Big Data (Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης)