Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Business Analytics & Big Data (Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης)