Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση