Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα INTRANOVATION: Ανάπτυξη Καινοτομίας για Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Μετασχηματισμό