Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα MOBECOM: Mobile E-Business & Commerce