Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)