Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Εργαλεία και Τεχνικές για Λύσεις στα Ποσοτικά Προβλήματα των Σύγχρονων Επιχειρήσεων