Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Professional training for Diploma in International Financial Reporting / DipIFR awarded by ACCA