Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Public Speaking Awareness & The Art Of Drafting Business Documents