Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα στην Μόδα