Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς