Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για φαρμακοποιούς