Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα στην Ποτοποιία