Πολυ-καναλικό μάρκετινγκ & εμπειρία πελάτη: Εκπαίδευση αιχμής από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

03/10/2019Πολυ-καναλικό μάρκετινγκ & εμπειρία πελάτη: Εκπαίδευση αιχμής από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Πολυ-καναλικό μάρκετινγκ & εμπειρία πελάτη: μία καινοτομική, workshop-based εκπαίδευση αιχμής από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Στις 23 Οκτωβρίου ξεκινά η δεύτερη σειρά του προγράμματος για στελέχη του Κέντρου Διά βίου μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολυ-καναλικό μάρκετινγκ & εμπειρία πελάτη (Omni-channel& Customer experience). Πρόκειται για μία καινοτομική, workshop-based εκπαίδευση στη διαχείριση εμπειρίας πελάτη στο πολυ-καναλικό περιβάλλον, με διαρκώς ενημερωμένο περιεχόμενο, από τη CX στρατηγική και το customer journey mapping, μέχρι το channel-mix, τα marketing analytics και την customer-centric οργανωσιακή κουλτούρα.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών από τμήματα όπως: μάρκετινγκ, εμπορικό – πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, δικτύων διανομής και καταστημάτων, product & brand managers, Customer insights, CX, και τμήματα που υποστηρίζουν τις πιο πάνω λειτουργίες, όπως πληροφορική (ΙΤ), operations,logistics και ΗR.

Πόσο πραγματικά καινούργιο και διαφορετικό είναι το θέμα της διαχείρισης της εμπειρίας πελάτη; Πώς οργανώνω το μείγμα καναλιών, φυσικών, ψηφιακών και υβριδικών; Πώς σχεδιάζω και βελτιστοποιώ την εμπειρία πελάτη μέσα από τα διάφορα σημεία επαφής;

Απαντήσεις στα βασικά αυτά ερωτήματα δίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αιχμής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολυ-καναλικό μάρκετινγκ & εμπειρία πελάτη.

Το Omni-channel & Customer experience είναι μια σε βάθος πρακτική εκπαίδευση 36 ωρών σε ένα θέμα που αποτελεί προτεραιότητα  των marketing, customerservice, channels, sales, retail αλλά και operations και HR managers. Η θεματολογία ξεκινά από τις επιλογές των στόχων και KPIs της εμπειρίας πελάτη, προχωρά στις μεθοδολογίες χαρτογράφησης Customer Journey, στα θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης πολλαπλών καναλιών και καταλήγει με τις προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης: τις ανάγκες ενοποιημένων συστημάτων συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων και τη διαμόρφωση μιας πελατοκεντρικής κουλτούρας.

Εισηγητές στο πρόγραμμα είναι τόσο καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και επαγγελματίες της ελληνικής αγοράς και η εκπαίδευση στηρίζεται συστηματικά σε workshops, case studies, εφαρμογές και παραδείγματα από την ελληνική και τη διεθνή αγορά. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό από το Κέντρο δια βίου μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος των εκπαιδεύσεων είναι ο κ. Σέργιος Δημητριάδης,αναπληρωτής καθηγητής του ΟΠΑ.

Να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση μπορεί να προσφερθεί και ενδο-εταιρικά, προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για αιτήσεις εγγραφής έως 20 Οκτωβρίου στο https://www.digima.gr/omnichannel-customer-experience/