Νέο πρόγραμμα Βελτίωσης Δεξιοτήτων Προφορικού & Γραπτού Λόγου σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον στην Αγγλική Γλώσσα

20/02/2020Νέο πρόγραμμα Βελτίωσης Δεξιοτήτων Προφορικού & Γραπτού Λόγου σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον στην Αγγλική Γλώσσα

Public Speaking Awareness & The Art Of Drafting Business Documents
Σε 2 εβδομάδες ξεκινά για πρώτη φορά στο ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ πρόγραμμα ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ & ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αποκλειστικά στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Στόχος του κύκλου είναι οι εκπαιδευόμενοι να γίνουν καλύτεροι και αποδοτικότεροι στη δουλειά τους προσφέροντάς τους το άμεσο προσδοκώμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Το δυναμικό αυτό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσει την ευχέρεια χρήσης της αγγλικής γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό λόγο και να εξελίξει τις προσωπικές επιδόσεις μέσα από την επικοινωνιακή εξάσκηση ώστε να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και η άνεση των εκπαιδευόμενων.

Κάθε διδακτική ενότητα είναι δομημένη πάνω σε θεωρία και ασκήσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της χρήσης του λόγου, της δομής και της οργάνωσης των εγγράφων, κειμένων και παρουσιάσεων που καλούνται να τοποθετηθούν και να διαπραγματευτούν τα στελέχη των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Η ποικιλία των κειμένων με πρακτικές εφαρμογές διαφορετικής θεματολογίας εκθέτει τους σπουδαστές σε διαφορετικού τύπου αναγνώσματα υποβοηθώντας με αυτό τον τρόπο τη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε περιβάλλοντα που ανταποκρίνονται σε καθημερινή βάση τα στελέχη μιας τράπεζας ή  επιχείρησης.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 5 Μαρτίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 7 Μαΐου 2020. Οι ημέρες διεξαγωγής είναι Πέμπτες 17:45- 20:45.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης οι συμμετέχοντες δικαιούνται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.