Αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

03/11/2020Αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ


Σε εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου,  το ΚΕΔΙΒΙΜ θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.