Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ στο 8ο e-Business & Social Media World

07/10/2019Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ στο 8ο e-Business & Social Media World
Τ
ο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ έλαβε μέρος στο 8ο e-Business & Social Media World Conference παρουσιάζοντας το μεγάλο εύρος των εξειδικευμένων προγραμμάτων που διαθέτει σε θέματα marketing και πωλήσεων
, τα οποία παρέχονται τόσο Διά Ζώσης όσο και εξ αποστάσεως (eLearning).