Λειτουργία υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

01/06/2020Λειτουργία υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ως μέτρο για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και σε συνέχεια της από 26/05/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486 και της υπ’αρ. πρωτ. 2921/27.05.2020 Πράξης Πρύτανη, συστήνεται όπως τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και οι λοιποί συναλλασσόμενοι να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά

Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η δια ζώσης επικοινωνία μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (επικοινωνία με το τηλ. κέντρο 210-8203830 ή/και τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο υπάλληλο) και εφόσον το αίτημά τους δε δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. 
 

Παραμένουμε με ευελιξία κι υπευθυνότητα στη διάθεσή σας.

Εκ της Διοικήσεως του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ