Νέο πρόγραμμα "Εφαρμόζοντας την αειφορική μετάβαση: Η Ατζέντα 2030, η συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία"

11/11/2020Νέο πρόγραμμα "Εφαρμόζοντας την αειφορική μετάβαση: Η Ατζέντα 2030, η συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία"


Σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (www.unsdsn.org), το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών (https://www.aueb.gr/) σας προσκαλεί στο Επαγγελματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο: 

«Εφαρμόζοντας την αειφορική μετάβαση: Η Ατζέντα 2030, η συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία»

Το σεμινάριο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φέρει την αιγίδα, την υποστήριξη και την αναγνωρισιμότητα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (www.unsdsn.org).

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Φοίβη ΚουντούρηΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Συμπρόεδρος UNSDSN Greece, Διευθυντής του EIT Climate KIC Hub Greece.

Το σεμινάριο εστιάζει στους έξι πυλώνες αειφορικής μετάβασης (roadmap2050.report):
1.  Εκπαίδευση, φύλο, ανισότητα
2.  Υγεία, ευζωία και δημογραφία
3.  Ενεργειακή απολιγνητοποίηση και βιώσιμη βιομηχανία
4.  Ζωή στη στεριά, ζωή στο νερό, καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας και βιώσιμη ανάπτυξη
5.  Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
6.  Ψηφιακή επανάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη 

To σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και σε νέους επιστήμονες και ερευνητές.

Έναρξη προγράμματος 16 Νοεμβρίου 2020

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 51 ώρες και η παρακολούθηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω Live Streaming.

Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://dz.aueb.gr/el/normal/Program/10045/ViewProgram